+48 695936280, +48 535097377 •

Piaskowanie, sodowanie itp.

Sodowanie, piaskowanie, szkiełkowanie...

Sodowanie

Sodowanie to nowoczesna ekologiczna metoda oczyszczania różnych powierzchni wypierająca coraz częściej tradycyjną metodę za pomocą piaskowania. Oczyszczanie powierzchni sodą oczyszczoną (sprawdź w którym miejscu masz wstawić ... więcej) jest skuteczne i bezinwazyjne dla czyszczonego przedmiotu a jej własności fizyczne pozwalają na zastosowanie wszędzie tam , gdzie szczególnie ważne jest środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Stosowana soda oczyszczona jako ścierniwo jest całkowicie ekologiczna i rozpuszcza się we wodzie. Pozostałości po czyszczeniu np. części silnikowych, urządzeń hydraulicznych możemy po prostu umyć w temperaturze wody ok 20 st.Celsjusza. Wodorowęglan sodu ( soda) zatrzymuje rozwój bakterii i możemy go bezpiecznie stosować do czyszczenia urządzeń w przemyśle spożywczym. Przy sodowaniu nie następuje zjawisko "iskrzenia" w związku z tym, możemy stosować tą technologię czyszczenia w obszarach, gdzie istnieje zagrożenie wybuchu np. przemysł rafineryjny, paliwowy itp. Ważnym jest, że czyszczona powierzchnia tą techniką jest wolna od uszkodzeń spowodowanych czyszczeniem czyli: brak gładkiej powierzchni, zarysowania na skutek czyszczenia lub zmiana struktury materiału czyszczonego.

Piaskowanie

Piaskowanie jest podstawową metodą oczyszczania różnych powierzchni znaną od lat, gdzie użytym ścierniwem jest piasek o różnej granulacji, w zależności od rodzaju zabrudzenia i oczekiwanego efektu końcowego. Zaletą tej metody oczyszczania jest skuteczne przygotowanie powierzchni do malowania - pod różnego rodzaju powłoki malarskie, w tym malowanie proszkowe. Metodę piaskowania stosujemy w przypadku , gdy potrzebujemy dobrej przyczepności farby. Piaskowanie to bardzo skuteczna metoda , jeżeli mamy do czynienia z przedmiotami mocno zardzewiałymi - skorodowanymi. Ciekawe efekty piaskowania można uzyskać przy renowacji np starych drzwi, gdy zależy nam na pokazaniu wypukłości słojów drewna.

Szkiełkowanie

Szkiełkowanie to odmiana obróbki strumieniowej (metoda alternatywna do oczyszczania powierzchni za pomocą piaskowania), gdzie użytym ścierniwem jest szkło w formie mikrogranulek lub grysu (frakcjonowanej stłuczki szklanej) zależnie od oczekiwanych efektów. Do obróbki elementów aluminiowych, gdzie zależy nam na gładkiej powierzchni stosujemy szkło w formie mikrogranulek. Do przygotowania przedmiotów do malowania, oczyszczamy powierzchnię przy zastosowaniu grysu szklanego w celu lepszej przyczepności powłok lakierniczych. Szkiełkowanie najczęściej wykorzystywane jest w motoryzacji do oczyszczania części samochodowych.

Zobacz Galerię - przykłady piaskowania i sodowania różnych elementów wykonywane w firmie Sumara-Lesterprojekt

SodaBlast System

SodaBlast System - przyjazna dla środowiska technologia przyszłości, która powstała w Stanach Zjednoczonych. W latach 80-tych ubiegłego wieku powstała potrzeba oczyszczenia Statuy Wolności w nieinwazyjny sposób, właściwy dla zabytku. W wyniku poszukiwanej metody, takiej, która miała dać w efekcie czystą i nieuszkodzoną powierzchnię Pan Benny LeCompte zastosował jako ścierniwo - sodę oczyszczoną. Tyle, że w opracowanym i opatentowanym urządzeniu zwielokrotniono szybkość wylotu ścierniwa. Dodatkowo, soda w momencie uderzenia z wielką prędkością - ok 960 km/h eksploduje i strąca wszelkie zanieczyszczenia i powłoki lakiernicze. Takie rozwiązanie zostało opracowane przez amerykańską firmę pod nazwą SodaBlast Systems.

"Obróbka strumieniowa powierzchni" to ogólna nazwa technologii, w której materiał ścierny rzucany jest strumieniem na powierzchnię dla jej oczyszczenia, poprawienia przyczepności farby lub jej uszlachetnienia. Stosowanie materiałów o dużej twardości (piasek, korund, śrut, kulki szklane) związane jest z powstawaniem dużej ilości pyłów emitowanych do środowiska. Pyły te pozostawać mogą w zagłębieniach przedmiotów oczyszczanych i... w naszych płucach.

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie innego ścierniwa - w naszym przypadku wodorowęglanu sodu, zwanego popularnie sodą. Tylko , że stosowanie sody w typowych urządzeniach do piaskowania jest mało efektywne. Soda ma mniejszą twardość w stosunku do wymienionych wcześniej ścierniw. Jest to jednocześnie zaleta, bo jest mniej agresywna dla materiału rodzimego. W urządzeniach SodaBlast System - zwiększono szybkość wylotu powietrza ze ścierniwem, uzyskując w efekcie większą energię kinetyczną, czyli zdolność do usuwania zanieczyszczeń. Trzykrotne zwiększenie prędkości strumienia z 300km/h (w zwykłych piaskarkach) do 960km/h w urządzeniach SodaBlast daje w rezultacie ponad 9-krotne zwiększenie efektywności czyszczenia. Zastosowanie drobniejszej granulacji ścierniw, zmniejsza ryzyko deformacji materiału konstrukcyjnego.

Jest jeszcze kilka istotnych zalet stosowania sody do czyszczenia powierzchni (sodowania). Soda jest rozpuszczalna w wodzie, nie powoduje zagrożenia pylicą płuc i jest nieszkodliwa dla środowiska. Pozostałości po czyszczeniu np. części silnikowych i urządzeń hydraulicznych możemy wymyć wodą. Wodorowęglan sodu (soda) zatrzymuje rozwój bakterii, pozostawia gładką powierzchnię po czyszczeniu i w związku z tym, ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Przy oczyszczaniu sodą nie następuje "iskrzenie" dlatego można zastosować tą technologię wszędzie tam, gdzie jest zagrożenie wybuchem.